Oftalmologeille

Tarjoamme silmää ja sen sairauksia käsittelevään lääketieteeseen DICOM-standardin mukaiset kuvaus- ja katselintuotteet, jotka skaalautuvat diabetesseulonnasta erikoissairaanhoidon kuvaustarpeisiin.

neaView Ophthalmology on oftalmologisen diagnostiikan tietojärjestelmä, joka soveltuu silmäpohjakuvien ja useimpien muiden digitaalisten kuvien katseluun.

Oftalmologian erityissovellukset

Myös muut Neagen Oy:n tuotteet ja ratkaisut ovat räätälöitävissä erilaisiin tarpeisiin.