Tutkimustyön keventäjä

Tiede-PACS on lääketieteellisten kuvien arkisto, joka helpottaa järeiden datamäärien käsittelyä. Tutkimukset viedään Tiede-PACSiin kliinisestä kuva-arkistosta vaarantamatta potilastietojen koskemattomuutta.

Tuntuuko tukimusaineiston kerääminen työläältä?

Tiede-PACSilla vähennetään radikaalisti tieteellisiin tutkimuksiin tarvittavien tietojen ja kuvantamistulosten keruuseen käytettävää aikaa. Tiede-PACS auttaa lääketieteellisten tutkimusten tekijöitä löytämään aiemmin tuntemattomia yhteyksiä pitkäaikaisissakin seurantatutkimuksissa.

Järjestelmän käyttöönotto ei vaadi integraatioita, joten se on edullinen ratkaisu. Sitä käytetään samoilla työkaluilla kuin mitä tahansa PACSia.

Neagen Oy
Neagen Oy